Aktuality

22
Dec
2021

Aktualizácia Etického kódexu ZPP

V nadväznosti na pokyn európskej asociácie priameho predaja Seldia, ktorou je Združenie priameho predaja členom, sme v novembri 2021 prijali aktualizované znenie Etického kódexu v súlade s legislatívou SR


17
Dec
2021

Aktualizácia covid opatrení s účinnosťou od 17. 12. 2021

V súvislosti s pandémiou Covid-19 vydala Vláda SR Uznesenie vlády SR č. 772 zo 14. decembra 2021, v zmysle ktorého sa aktualizujú opatrenia v rámci vyhláseného núdzového stavu a zákazu vychádzania. V nadväznosti na uznesenie vlády vydal ÚVZ SR príslušné vyhlášky k režimu prevádzok a hromadných podujatí. Uvedené právne predpisy nájdete v prílohe.


26
Aug
2021

Manuál pre obchod a služby

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vypracoval pre prevádzkovateľov obchodov a služieb praktickú pomôcku - manuál, ktorý predstavuje a vysvetľuje protiepidemické opatrenia súvisiace s aktualizovaným COVID Automatom.


06
Jun
2021

Aktualizácia mapy rizikovosti okresov od 7. júna 2021

Aktualizácia rizikovosti okresov pre opatrenia v rámci Covid-automatu bola schválená Uznesením vlády SR č. 310 z 2. júna 2021. Rozdelenie okresov do jednotlivých stupňov je účinné od 7. júna 2021 s tým, že pri hodnotení „farieb“ okresov nastala zmena, zaradením 2 okresov (Okres Šaľa a okres Turčianske Teplice) do zelenej farby, ktorá znázorňuje stupeň „monitoring“.


20
Apr
2021

Nová vyhláška ÚVZ - rúška

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil Vyhlášku č. 175/2021 zo dňa 15. apríla 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, s účinnosťou od 19. apríla 2021, ktorú Vám prikladáme v prílohe.


09
Apr
2021

Voľba predstavenstva Zdurženia priameho predaja

Združenie priameho predaja zvolilo na svojej marcovej členskej schôdzi do funkcie členov predstavenstva opätovne pani Luciu Záleskú, National Sales Director PartyLite CEE / CZ / SK / Poland a pani Ildiko Dikošovú, generálna riaditeľka spoločnosti Amway CZ, SK, HU, SLO, HR.


23
Feb
2021

Spoločensky zodpovedná Mary Kay

„Láskavosť je skvelým spôsobom, ako dodať svojmu životu zmysel. Môže nám pomôcť nájsť silu zvládnuť, čo nám život prináša.“

Mary Kay Ash


03
Feb
2021

Vyhláška ÚVZ SR s účinnosťou od 3.2.2021

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil Vyhlášku č. 36/2021 zo dňa 2.2.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa


02
Feb
2021

Uznesenie vlády SR z 1. februára 2021

V súvislosti s pandémiou Covid-19 Vláda SR vydala Uznesenie č. 64 z 1. februára 2021, ktorým sa zmenilo Uznesenie vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021, v ktorom sú vymenované okresy vykazujúce menšiu mieru pozitivity.


16
Nov
2020

Nový predseda WFDSA - Roger Barnett

Svetová federácia asociácií priameho predaja (WFDSA) začiatkom októbra 2020 oznámila, že predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Shaklee Roger Barnett sa stáva predsedom WFDSA do októbra 2023


06
Nov
2020

UZNESENIE VLÁDY SR č. 704 zo 4. novembra 2020

UZNESENIE VLÁDY SR č. 704 zo 4. novembra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020


29
Oct
2020

Uznesenie vlády SR č. 693 z 28. októbra 2020

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 693 z 28. októbra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.


29
Jun
2020

25 rokov ZPP

V tomto roku oslavuje Združenie priameho predaja 25. výročie založenia. ZPP po celú dobu svojho pôsobenia posilňuje pozitívny imidž sektora priameho predaja vrátane ochrany zákazníkov, stanovuje etické trhové štandardy a podporuje čestnú súťaž v rámci slobodného podnikania.


26
Nov
2019

Stretnutie s europoslancami v Bruseli

5. novembra 2019 usporiadala európska asociácia priameho predaja Seldia recepciu pre novozvolených členov Európskeho parlamentu a ďalších úradníkov EÚ, aby sa zoznámili s priamym predajom a jeho prínosy pre európsku spoločnosť a hospodárstvo.


28
Oct
2019

Svetová federácia asociácií priameho predaja

Svetová federácia asociácií priameho predaja (WFDSA), založená v roku 1978 prostredníctvom 12 asociácií priameho predaja, je poprednou medzinárodnou nevládnou dobrovoľnou organizáciou zastupujúcou celosvetový priemysel priameho predaja vo viac ako 170 krajinách.


26
Feb
2019

Projekt eKasa

Finančná správa zavádza projekt online napojenia všetkých pokladníc na portál finančnej správy - eKasa, ktorý je súčasťou opatrení na boj proti daňovým podvodom.


09
Nov
2018

12 faktov o Oriflame, o ktorých ste možno nevedeli

97 % dodávateľov poskytuje trvalo udržateľné zdroje na výrobu kozmetických a wellness produktov Oriflame. Oriflame nevyrába žiadne produkty s plastovými mikroguľôčkami alebo trblietkami v pílingoch či iných výrobkoch. Nahradil ich ovocnými semienkami, mandľovými škrupinkami, olivovými kôstkami a pod.


12
Oct
2018

Oriflame oslávil 25. výročie na slovenskom kozmetickom trhu

V piatok 14. 9. 2018 sa hotel Bellevue vo Vysokých Tatrách odel do farieb slovenskej vlajky, aby privítal takmer 200 kozmetických poradkýň spoločnosti Oriflame. Tie sa tu stretli na slávnostnom galavečeri pri príležitosti osláv 25.výročia založenia Oriflame na Slovensku.


26
Jul
2018

Charita PartyLite 2018

Spoločnosť PartyLite podporuje charitatívnou činnosťou tých, ktorí to najviac potrebujú. Aj v tomto roku sa rozhodli podporiť hospic Sv. Alžbety v Trsticiach a hospic Dobrého Pastiera v Čerčanoch v Čechách.


27
Feb
2017

Priamy predaj rastie aj vďaka sociálnym sieťam

Nový článok na tému priameho predaja prinášajú stránky RETAIL Magazin.sk spoločne s predsedníčkou Združenia priameho predaja Luciou Záleskou pod názvom „Priamy predaj rastie aj vďaka sociálnym sieťam.“


02
Feb
2017

PartyLite Worldwide pod vedením nového prezidenta

Martin Köhler sa stal celosvetovým prezidentom svetovej jednotky v priamom predaji prvotriednych sviečok, vôní pre domácnosť a interiérových doplnkov. Köhler teraz zodpovedá za celosvetový rozvoj firmy prevádzkujúce priamy predaj v rámci Luminex Home Decor & Fragrance Holding Corporation, ktorá PartyLite vlastní.


15
Dec
2016

Prezentácia Amway Global Entrepreneurship Report v Bratislave

Spoločnosť Amway bola partnerom a spoluorganizátorom debaty na súčasné podnikateľské témy v Bratislave. Akcia bola určená pre členov Americkej obchodnej komory (American Chamber of Commerce) a zamerala sa predovšetkým na porovnanie podnikateľského prostredia v USA a v Európe.


14
Dec
2016

Mary Kay uskutočnila sadenie stromov

Zamestnanci spoločnosti Mary Kay, ako i nezávislé kozmetické poradkyne spoločnosti sa i tento rok zapojili do jesennej výsadby stromov. Tohtoročné sadenie prebehlo v novembri v prostredí územia európskeho významu - Dunajských luhov. Aj napriek nepriaznivému počasiu, ktoré sprevádzal celodenný dážď, sa podarilo vysadiť takmer 300 stromčekov.


03
Nov
2016

Európska konferencia priameho predaja

Začiatkom októbra organizovala Seldia výročnú konferenciu priameho predaja v Bruseli. Akciu navštívilo viac ako 200 účastníkov vrátane podnikateľov, manažérov, politikov, ekonómov a novinárov, aby tu prediskutovali niektoré z kľúčových problémov, ktorému čelí priamy predaj v dnešnej dobe.


10
Oct
2016

Nový predseda predstavenstva Seldia

Európska asociácia priameho predaja Seldia zvolila 5. októbra 2016 na svojom výročnom zasadnutí v Bruseli nového predsedu Dr. Thomasa Stoffmehla a to na obdobie ďalších dvoch rokov.


12
Sep
2016

Spoločnosť Nu Skin prekonala míľnik 500 miliónov darovaných jedál deťom v núdzi

Iniciatíva spoločnosti Nu Skin „Nourish the Children“ nedávno prekonala míľnik 500 miliónov darovaných jedál podvyživeným deťom v núdzi. Od svojho vzniku bola iniciatíva „Nourish the Children“ podporená stálym prísunom balíčkov pre deti, ktoré boli zakúpené a darované obchodnými partnermi, zákazníkmi a zamestnancami spoločnosti Nu Skin po celom svete.


08
Jun
2016

Mary Kay v azylových domoch

V rámci globálneho charitatívneho programu „Krása, ktorá sa počíta“ a osláv Dňa matiek nezávislé kozmetické poradkyne Mary Kay už po druhý rok zamierili do azylových domov pre ženy a matky.


25
May
2016

Aktualizované znenie Etického kódexu Združenia priameho predaja

S ohľadom na dynamicky sa rozvíjajúci sektor priameho predaja vo svete a na rastúci význam ochrany spotrebiteľov odporučila všetkým svojim členom Európska asociácia priameho predaja Seldia aktualizáciu svojich Etických kódexov. Etický kódex združenia priameho predaja bol aktualizovaný v súlade s legislatívou Slovenské republiky a bol prijatý všetkými členskými firmami.


19
Mar
2016

Podnikanie žien a priamy predaj

Európska asociácia priameho predaja podporuje WEP (Women Entrepreneurship Platform). WEP je neziskové združenie sídliaca v Bruseli. Spája organizácie podnikania žien alebo ženy podnikateľky v rámci EÚ s možnosťou vzájomnej výmeny najlepších postupov a informácií. Platforma sa venuje podnikaniu žien v rámci EÚ a pred európskymi inštitúciami, stáva sa prvým kontaktným miestom pre tvorcov politiky a zainteresované strany ochotné posúvať problematiku podnikanie žien ďalej.


02
Feb
2016

Oriflame pomáhá detom

Nie je nič krajšie ako iskričky v očiach detí a úsmev na ich tváričkách. Spoločnosť Oriflame Slovensko zútulňuje oddelenia pre detských pacientov už od roku 2003 v rámci charitatívneho projektu „Farebné nemocnice“.


07
Dec
2015

V Bruseli sa uskutočnila piata Európska konferencia priameho predaja

"Priamy predaj a OMNI channel distribúcia" bol názov piatej Európskej konferencie priameho predaja, ktorú usporiadala SELDIA (Európska asociácia priameho predaja) začiatkom októbra v Bruseli. Konferencia sa uskutočnila za rekordnej účasti 200 hostí z Európy a ďalších častí sveta, ktoré reprezentovali delegáti USA, Ruska, Kazachstanu, Južnej Ameriky a Číny.


29
Nov
2015

Okrúhly stôl na tému Priamy predaj a ochrana spotrebiteľa.

ZPP organizovalo 19. novembra okrúhly stôl na tému Priamy predaj a ochrana spotrebiteľa, pri ktorého sa spoločne so zástupcami médií zišli predsedníčka ZPP Lucia Záleská, Administrátor Etického kódexu Boris Bohunský a Výkonný riaditeľ Americkej obchodnej komory na Slovensku Jake Slegers.


30
Oct
2015

Myslite ružovo, konajte zelene

Už od roku 2013 zamestnanci slovenskej a českej pobočky a nezávislé kozmetické poradkyne Mary Kay vysádzajú stromy - celkovo vysadili už vyše 300 nových stromov pri Bratislave a Prahe. Tohtoročné sadenie stromov v SR prebehlo 29. októbra 2015.


14
Sep
2015

Zlepšenie fungovania jednotného trhu

Európsky parlament bude počas septembra prejednávať správu o ochrane spotrebiteľa (IMCO) na tému "Na ceste k lepšej regulácii jednotného trhu" poslankyne Európskeho parlamentu Anneleen Van Bossuyt z Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa.


11
Aug
2015

Priamy predaj zaznamenal v roku 2014 nárast

Podľa prieskumu Európskej asociácie priameho predaja SELDIA zaznamenal priamy predaj v Slovenské republike v roku 2014 celkový obrat vo výške 130 miliónov EUR. Spoločnosti priameho predaja v Európe predali v roku 2014 tovar v hodnote cca 25 miliárd EUR.


09
Jun
2015

Vrcholia prípravy Európskej konferencie priameho predaja

V stredu 7. októbra 2015 sa v Bruseli uskutoční už 5. ročník Európskej konferencie priameho predaja, ktorú organizuje Seldia (Európska asociácia priameho predaja). Prípravy na túto udalosť sú v plnom prúde. Konferencia, ktorej hlavným cieľom je poskytnúť nové pohľady na všetky dôležité otázky, týkajúce sa budúcnosti tohto dynamicky sa vyvíjajúceho odvetvia, sa zúčastnia poprední predstavitelia a odborníci v odbore priameho predaja.


25
May
2015

Tlačová konferencia Mary Kay v Bratislave

Spoločnosť Mary Kay usporiadala 30. apríla v Bratislave tlačovú konferenciu, na ktorej privítala 28 novinárov a ďalších významných a špeciálnych hostí, medzi ktorých patrili napríklad aj Miss Mary Kay / Miss Universe Denisa Višňovská a generálna manažérka súťaže Miss Universe Silvia Lakatošová.


26
Apr
2015

Amway mapuje problematiku podvýživy vo svete

Spoločnosť Amway v spolupráci s platformou GAIN (Global Alliance for Improved Nutrition) vyvinula nový online nástroj, ktorý mapuje globálnej problematiku podvýživy vo všetkých existujúcich formách.


05
Apr
2015

Vzdelávanie mladých podnikateľov

Ako nový pilier podnikateľského vzdelávania mládeže v celej Európe boli identifikované zručnosti a to v reakcii na problematiku nesúladu medzi vysokou mierou nezamestnanosti a zručnosťami mladých ľudí.


05
Mar
2015

Party Lite sa aj tento rok zapojila do akcie Hodina Zeme

Na základe úspechu z minulého roka sa spoločnosť Party Lite znovu rozhodla zúčastniť akcie Hodina Zeme a zvýšiť tak povedomie o klimatických zmenách zapojením Poradcov aj zákazníkov z celého sveta, tak aby tí všetci mohli byť súčasťou tejto udalosti.


14
Feb
2015

ORIFLAME vyfarbil ďalším nemocnicu!

Nemocnica môže byť aj veselá a farebná. Vďaka švédskej kozmetickej spoločnosti Oriflame Slovensko a jej dlhodobému charitatívnemu projektu „Farebné nemocnice“ sa detskí pacienti a ich rodičia tešia zo zrenovovaného detského oddelenia Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. Nádašiho-Jégého v Dolnom Kubíne. Projekt, ktorý sa snaží spríjemniť malým pacientom pobyt v nemocnici, už štvrtý rok podporila svetová tenistka Daniela Hantuchová.


10
Jan
2015

Z výročnej správy SELDIA

SELDIA (Európska asociácia priameho predaja) vo výročnej správe za obdobie 2013-2014 zhrnula svoju činnosť a informuje o plánoch a cieľoch pre rok 2015. Predseda predstavenstva Magnus Brännström zdôrazňuje: "SELDIA podniká významné kroky na zlepšenie podnikateľského prostredia v oblasti priameho predaja v Európe."


23
Dec
2014

Spoločnosť Amway oslávila 20 rokov na Slovensku so zástupcami médií

Spoločnosť Amway oslávila 20 rokov na Slovensku. Oslavy v bratislavskom podniku SKY BAR sa zúčastnili nie len zástupcovia médii, ale tiež executive director Americkej Obchodnej komory Jake Slagers, zástupcovia charitatívnych organizácii Unicef a Úsmev ako dar, s ktorými spoločnosť Amway dlhodobo spolupracuje.


23
Nov
2014

Oriflame myslí na deti pod patronátom Nadácie Terezy Maxovej

Najkrajším darčekom pod stromčekom je bezpochyby detský úsmev. Ten dokážu na tvári vykúzliť nielen darčeky, ale predovšetkým rodinné zázemie. Preto aj naďalej podporujeme Nadáciu Terezy Maxovej, ktorá si vzala za cieľ pomôcť opusteným deťom nájsť nový domov.


18
Nov
2014

Doug DeVos strieda vo funkcii predsedu federácie Alessandra Carlucciho

Prezident spoločnosti Amway Doug DeVos bol zvolený za predsedu Svetovej federácie priameho predaja (WFDSA). WFDSA združuje viac ako 60 národných asociácií priameho predaja. Bola založená v roku 1978 a predstavuje hlavnú globálne asociáciu priameho predaja, ktorý celosvetovo produkuje tržby vo výške takmer 200 miliárd dolárov.


01
Nov
2014

Utváranie histórie s európskym leskom

Konferencia Nu Skin 2014 usporiadaná v španielskej Barcelone skončila mimoriadnym úspechom. Stalo sa tak predovšetkým vďaka takmer 3 000 distribútorom z viac ako 30 krajín, ktorí mali veľký podiel na tvorivej atmosfére, ktorá počas udalosti prevládala.


12
Oct
2014

Společnost Amway oslavila 20 let na Slovensku

Světově největší společnost přímého prodeje oslavila 20 let působení na slovenském trhu. Amway má v portfoliu více než 450 výrobků z oblasti krásy, doplňků stravy a péče o domácnost. Během působení na slovenském trhu společnost Amway dosáhla tržeb ve výši 71 milionů EUR.


01
Sep
2014

Nová kampaň Mary Kay

Kozmetická spoločnosť Mary Kay uviedla novú celosvetovú kampaň „Objavte svet, ktorý milujete“. Nová kampaň podporuje ženy, aby zistili, čo všetko môžu milovať na Mary Kay, ktorá im pomáha cítiť sa krásne a sebavedome.


25
Apr
2014

Úloha žien v priamom predaji

V marci tohto roku usporiadala SELDIA (Európska federácia priameho predaja) spolu s Women Entreprise Platform (WEP) pracovné stretnutie na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli.


13
Mar
2014

Priamy predaj sa nedá definovať len číslami

Priamemu predaju bola v poslednej dobe venovaná značná pozornosť zo strany médií a finančníkov. Popri tom sa uskutočnili tiež prieskumy, ktoré ukázali dôležité fakty o tomto sektore. Za nimi sú však skutočné príbehy ľudí, ktorí sa priamemu predaju venujú a ktorý im prináša nemalé ťažko merateľné hodnoty.


03
Jan
2014

Európsky okrúhly stôl o priamom predaji

Už tretí výročný guľatý stôl o stave a perspektívach priameho predaja v Európe zorganizovala Európska asociácia priameho predaja SELDIA v Bruseli. Zúčastnilo sa ho viac ako 150 predstaviteľov priameho predaja a ďalších osobností z podnikateľského, vzdelávacieho a mediálneho odboru.


31
Dec
2013

Rokovania SELDIA a ZPP na Ministerstve hospodárstva Slovenska

Riaditeľ európskej asociácie priameho predaja pán M. Bruggink a zástupca Združenia priameho predaja boli prijatí riaditelia odboru ochrany spotrebiteľa ministerstva hospodárstva pán I. Csiba ,s ktorým rokovali o súčasnej a pripravovanej legislatíve , týkajúce sa ochrany spotrebiteľov pri predaji na diaľku a mimo stálych maloobchodnej prevádzkárne.


31
Dec
2013

Priamy predaj na Slovensku v r. 2014

Členské firmy slovenského Združenia priameho predaja pozerajú s optimizmom do nového roku 2014. Dobré výsledky v uplynulých rokoch sú určite základom pre ďalší rast odvetví priameho predaja na Slovensku.


Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia