Kontakt

Adresa

Kopčianska 3756/10
85101 Bratislava-Petržalka
Slovenská republika

Email

zpp@zpp.sk

Telefón

+420 702 147 232

Registrový úrad: Okresný úrad Bratislava, Register záujmových združení právnických osob, dátum vzniku: 28. 06. 1995, IČO: 31747205

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia