Aktuality

Výročné zasadnutie Európskej federácie priameho predaja SELDIA

V dňoch 29.9.-1.10.2014 sa v Bruseli uskutočnili rokovania Európskej federácie priameho predaja SELDIA a jej orgánov, výkonného výboru, valného zhromaždenia a výborov.

Za Českú republiku sa zúčastnila predsedníčka AOP, pani Dikošová a za Slovensko predsedníčka ZPP pani Záleská.

Pri rokovaniach boli zhodnotené výsledky priameho predaja v Európe a činnosti jednotlivých členských asociácií za r. 2013. Zároveň bol prerokovaný a dohodnutý plán činnosti SELDIA na r. 2015.

Predsedom SELDIA bol na ďalšie dvojročné obdobie opätovne zvolený p. Magnus Brännström, generálny riaditeľ firmy Oriflame.

Svoje rokovania mali i výbory SELDIA, ktoré tiež zvolili svoje vedenie. Predsedom firemného výboru sa stal Jaroslaw MULEWICZ, predsedníčkou právnej komisie pani Imelda Vital a komisie pre asociácie mimo EÚ pani Michaela Belčeva. Bližšie podrobnosti na stránkach www.seldia.eu.


publikované: 08.10.2014

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia