Aktuality

Aktualizácia mapy rizikových okresov (COVID-19) od 12. 4. 2021

Aktualizácia rizikovosti okresov pre opatrenia v rámci Covid-automatu, ktorá bola schválená Uznesením vlády SR č. 185 zo 7. apríla 2021.

Rozdelenie okresov do jednotlivých stupňov je účinné od 12. apríla 2021.

Informáciu pripravila Legislatívno-právna sekcia ZO SR.

Zdroj: Zväz obchodu SR, MZ SR


publikované: 08.04.2021

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia