Aktuality

Predsedníčka Združenia priameho predaja a podpredsedníčka Asociácie osobného predaja ČR Lucie Záleská sa v Číne zúčastnila X. Konferencie priameho predaja

V čínskom meste Wuhan prebehla v dňoch 16. - 21. júna X. Konferencia priameho predaja regiónov Ázie a Tichomoria. Slovenskú a českú asociáciu tu reprezentovala na pozvanie čínskej strany Lucie Záleská, National Sales Director, PartyLite CEE / CZ / SK / Poland.

Hlavným cieľom konferencie bolo oboznámiť čínskych klientov s trhom východnej Európy a príležitosťami pre priamy predaj. Príspevok Lucie Záleskej v rámci odborného panelu bol zameraný práve na túto tému a zároveň na poskytnutie informácií o situácii v odvetví priameho predaja a trendoch, ktoré môžu byť pre čínske firmy priameho predaja vo východnej Európe atraktívne.

Udalosti sa zúčastnilo viac ako 1300 zástupcov asociácií priameho predaja, členov vedení spoločností z oblastí Ázie a Tichomoria, vládnych úradníkov a akademikov vrátane zástupcov priameho predaja z ďalších regiónov.


publikované: 10.07.2017

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia