Aktuality

Spoločenská zodpovednosť spoločnosti Amway Česká republika a Slovensko

Spoločnosť Amway vždy vyhľadáva oblasti spoločenskej zodpovednosti, kde jej činnosť bude mať naozaj zmysel. Amway spoločne so svojimi zamestnancami, vlastníkmi podnikania Amway a affiliate partnermi svojou prácou napĺňajú filozofiu spoločenskej zodpovednosti a pomáhajú ľuďom žiť lepšie a zdravšie životy.

Kampaň: Together We Can! - Amway pomáha proti pandémii COVID-19

Pod heslom "Together we can", teda "Spoločne to zvládneme", pomáha spoločnosť Amway v boji proti pandémii COVID-19 tým, že finančne podporuje miestne komunity a subjekty v Európe a Južnej Afrike.

Prostredníctvom webovej stránky Amway v danej krajine môžu ľudia darovať ľubovoľné množstvo finančných prostriedkov. V júni 2020 spoločnosť Amway darovala vyzbierané prostriedky najrôznejším subjektom vrátane červeného kríža, záchrannej služby a civilnej ochrany vo všetkých 27 európskych krajinách, kde Amway pôsobí. Českému červenému krížu a Slovenskému červenému krížu bolo venovaných 2 500 EUR na podporu boja proti šíreniu COVID-19.

Vďaka príspevkom zamestnancov, distribútorov a zákazníkov získala spoločnosť Amway ďalších 50 000 $ nad rámec pôvodnej európskej iniciatívy ľudí zapojených do humanitárnej pomoci súvisiacej s mimoriadnou situáciou COVID-19.

Zdroj: Amway


publikované: 13.05.2021

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia