Aktuality

Rekvalifikácia pre ZPP od Svetovej federácie asociácií priameho predaja "WFDSA 2021 BRONZE DSA MEMBER"

Združenie priameho predaja získalo rekvalifikáciu od Svetovej federácie asociácií priameho predaja "WFDSA 2021 Bronze DSA Member".

Pre ZPP je toto ocenenie dôležitým štandardom pre riadne členstvo v WFDSA a zároveň znamená uznanie za prínos združenia pre priamy predaj na Slovensku.


publikované: 07.06.2021

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia