Aktuality

WFDSA usporiadala 15. celosvetový kongres priameho predaja pod názvom "Own the Future" začiatkom októbra v Paríži

Svetový kongres organizovaný WFDSA v Paríži v dňoch 2. - 3. októbra priniesol účastníkom úžasnú kombináciu najnovších informácií a iniciatív z oblasti priameho predaja a zároveň poskytol užitočné semináre s možnosťou výmeny skúseností a názorov s profesionálmi a odborníkmi z celého sveta. K zásadným témam patrili novinky zo sveta technológií a jeho vplyvu na priamy predaj, digitálne transformácie, zdieľané ekonomiky, vývoj spotreby a distribúciu, sociálne médiá vrátane nových trendov spojených s generáciou Y.

Medzi hlavných rečníkov tejto udalosti patrili významné osobnosti ako Doug DeVos - doterajší predseda WFDSA a prezident spoločnosti Amway, ktorý zároveň viedol diskusiu na tému "own the future" so špičkovými lídrami v odbore; Magnus Brönnström - novozvolený predseda WFDSA, CEO a prezident Oriflame; Bertrand Piccard - iniciátor a predseda Solar Impulse; Philippe Jacquelinet - predseda Captain Tortue a predseda Svetového kongresu, Pascal Lamy - bývalý predseda Svetovej obchodnej organizácie (WTO), Tamuna Gabilaia - riaditeľka WFDSA a mnohí ďalší. Udalosť moderovala známa novinárka BBC Emma Crosby.

Súčasťou 15. celosvetového kongresu priameho predaja usporiadaného WFDSA bolo aj udelenie mnohých ocenení za služby, projekty, významné iniciatívy a inovatívne prístupy.

Na akcii sa zúčastnilo zhruba 500 delegátov z viac ako 50 krajín z celého sveta vrátane ďalších významných osobností z oblasti priameho predaja, vládnych činiteľov, predstaviteľov médií a podobne. Za Českú a Slovenskú republiku sa kongresu zúčastnili Lucie Záleská a Lenka Mrázová.

"15. svetový kongres je nezabudnuteľnou udalosťou pre všetkých zúčastnených, naše spoločnosti a pre celý sektor priameho predaja. Zameral sa na príležitosti a výzvy do budúcnosti a umožnil účastníkom výmenu názorov a osvedčených postupov nielen na nové technológie a zmeny spotrebiteľského správania mladej generácie, ale tiež napríklad na potrebu získavať nové manažérske zručnosti, ktoré ovplyvňujú vývoj odvetvia, ako jasne zaznelo v inšpiratívnej prednáške Bertranda Piccarda", uvádza Lucia Záleská, predsedníčka združenie priameho predaja na Slovensku a členka predstavenstva Asociácie priameho predaja v Čechách.

Viac na: www.wfdsa.org


publikované: 08.11.2017

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia