Aktuality

V Bruseli sa uskutočnila piata Európska konferencia priameho predaja

"Priamy predaj a OMNI channel distribúcia" bol názov piatej Európskej konferencie priameho predaja, ktorú usporiadala SELDIA (Európska asociácia priameho predaja) začiatkom októbra v Bruseli. Konferencia sa uskutočnila za rekordnej účasti 200 hostí z Európy a ďalších častí sveta, ktoré reprezentovali delegáti USA, Ruska, Kazachstanu, Južnej Ameriky a Číny.

V otváracom prejave predseda predstavenstva Seldia a generálny riaditeľ Oriflame Magnus Brännström informoval o konštantnom raste odvetvia priameho predaja a zdôraznil, že podľa nezávislého externého prieskumu je Seldia v Bruseli vnímaná ako vysoko dôveryhodná organizácia.

"Seldia má silný hlas v Bruseli a Európska komisia bude aj naďalej podporovať Seldia ako partnera na ochranu spotrebiteľov pred nekalými praktikami s možnosťou využívať svoje legitímne právo, čím vzájomne prehĺbime prostredie dôvery. Priamy predaj je podnikanie založené na osobných vzťahoch so zákazníkmi. Rešpektovanie ich práv prispieva k ďalšiemu rastu odvetvia a zamestnanosti v rámci EÚ", uviedla Despina Spanou z Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť a spotrebiteľa Európskej komisie.

Významný hosť WFDSA, predseda predstavenstva a prezident Amway Doug DeVos, upozornil na dôležitosť celosvetovej jednoty v priamom predaji, a silu priameho predaja ako významnej distribučnej siete v meniacom sa svete. V paneli CEO Magnus Brännström (Oriflame), Kathleen Mitchell (Stella & Dot), Patrick Sostmann (LR Health & Beauty) a Samir Marie (Amway) diskutovali o digitálnej inovácii a zvýšenej úlohe sociálnych médií v priamom predaji. Zdôraznili potenciál mladej nastupujúcej generácie pre rast a úspech priameho predaja a ďalej nevyhnutnosť vzdelávania a školenia distribútorov, ktoré majú pre odvetvie jednoznačný význam.

Vedľa jednotlivých panelov prebiehali v priebehu konferencie workshopy zamerané na oblasť legislatívy, práv spotrebiteľov EÚ, sociálno mediálne stratégie, priamy predaj v krajinách CEE a externú mediálnu stratégiu. Konferenciu ukončila diskusia na tému pridanej hodnoty OMNI distribúcie v digitálnej ére.

Piata Európska konferencia priameho predaja, na ktorej viac ako 20 spoločností podnikajúcich v tejto oblasti predstavilo svoje výrobky a služby, sa ukázala ako dôležitá platforma pre všetkých, ktorí majú záujem o priamy predaj nielen v rámci Európy.

Predstavitelia Seldia sa už teraz teší na budúcu Európsku konferenciu priameho predaja, ktorá sa bude konať 6. októbra 2016 opäť v Bruseli.


publikované: 07.12.2015

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia