Aktuality

Svetová federácia asociácií priameho predaja WFDSA zverejnila výsledky za rok 2017.

WFDSA zverejnila 13. júna 2018 výsledky priameho predaja za rok 2017.

  • Globálne tržby priameho predaja predstavovali v roku 2017 189,6 miliárd dolárov (nárast o 1,6% oproti roku 2016), v roku 2016 predstavovali globálne tržby 182,6 miliárd dolárov.

    Priamym predajom sa celosvetovo zaoberalo 116,7 mil. priamych predajcov (takmer 117 miliónov).

  • TOP 5 Global Markets: Spojené štáty 18%, Čína 18%, Kórea 9%, Nemecko 9%, Japonsko 8%
  • V Európe predstavoval obrat v roku 2017 38,46 miliárd dolárov, čo je nárast oproti roku 2016 o 3,5%, počet priamych predajcov v r. 2017 bol viac ako 15 miliónov.
  • Na Slovensku dosiahol obrat spoločností priameho predaja za rok 2017 celkom 155 miliónov Eur / 175 miliónov USD (nárast oproti roku 2016 o 6,4%). Počet priamych predajcov bol v roku 2017 na Slovensku viac ako 203 tisíc osôb, v roku 2016 to bolo viac ako 194,5 tisíc osôb.

Najviac predaného tovaru v SR podľa kategórie výrobkov / 2017:
38% kozmetika & osobnej starostlivosti, 25% wellness / doplnky stravy, 23% výrobky pre domácnosť & spotrebný tovar.

Viac na: wfdsa.org


publikované: 20.06.2018

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia