Aktuality

Aktualizácia covid opatrení s účinnosťou od 17. 12. 2021

V súvislosti s pandémiou Covid-19 vydala Vláda SR Uznesenie vlády SR č. 772 zo 14. decembra 2021, v zmysle ktorého sa aktualizujú opatrenia v rámci vyhláseného núdzového stavu a zákazu vychádzania. V nadväznosti na uznesenie vlády vydal ÚVZ SR príslušné vyhlášky k režimu prevádzok a hromadných podujatí. Uvedené právne predpisy nájdete v prílohe.

Od 17. decembra 2021 bude zákaz vychádzania platiť len v noci v čase od 20.00 do 5.00 hod. s výnimkami až do odvolania, najneskôr do 9. januára 2021.

Z hľadiska pohybu osôb a opatrení platí:

 • ľudia sa môžu zhromažďovať (stretávať) len v skupine do 6 osôb.
 • je umožnený voľný pohyb osôb cez deň od 5.00 hod do 20.00 hod.
 • zákaz vychádzania platí len v noci v čase od 20.00 do 5.00 hod. s nasledovnými výnimkami:
 • cesta zamestnancov do a zo zamestnania je povolená aj po 20.00 hod., avšak týka sa to zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce vykonávať túto prácu z domácnosti. Musia sa tiež preukázať potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce
 • cesta zákazníkov za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb v prevádzkach uvedených v prílohe k Uzneseniu vlády je povolená aj po 20.00 hod.. Táto výnimka je prenesená aj do znenia novej Vyhlášky ÚVZ č. 306/2021 V.v. k obmedzeniam prevádzok, na základe ktorej od 17. decembra 2021 predajne potravín môžu byť otvorené pre zákazníkov bez časového obmedzenia.

  Pre vybrané druhy prevádzok podľa § 2 ods. 7 Vyhlášky platí obmedzenie otváracích hodín od 5:00 do 20:00 hod.

  Aj naďalej zostávajú v platnosti ostatné opatrenia režimu vstupu do potravín a možnosti predaja esenciálnych a neesenciálnych tovarov v zmysle citovanej vyhlášky, a to:

 • do predajní potravín môžu vstupovať všetci zákazníci (režim „Základ“),
 • zostávajú v platnosti hygienické opatrenia (povinná hygiena na vstupe, respirátory) aj obmedzenia prevádzkového charakteru (2 metrové odstupy a obmedzenie 1 zákazník na 25 m2),
 • aj naďalej je možné predávať okrem potravín aj doplnkový (neesenciálny) tovar, ale len osobám v režime OP (očkovaní proti covid-19 alebo po prekonaní covid-19),
 • obchodné domy aj naďalej nemusia mať zvolený režim, podľa ktorého je možné vstúpiť do obchodného domu s tým, že kontrola zákazníkov pri vstupe je ponechaná na jednotlivé prevádzky v režime OP, nachádzajúce sa v obchodnom dome.

V novej Vyhláške č. 307/2021 V.v. k obmedzeniam hromadných podujatí nedošlo k zmene a schôdze zo zákona sa môžu aj naďalej konať, za predpokladu dodržania opatrení uvedených v § 5 citovanej vyhlášky.

Zdroj: Legislatívno-právna sekcia Zväzu obchodu SR, ÚVZ SR


publikované: 17.12.2021

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia