Aktuality

Informácia k novým vyhláškam ÚVZ SR - aktualizované opatrenia pre prevádzky, novela vyhlášky k hromadným podujatiam

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal nové vyhlášky účinné od 15 februára 2022:

  • Vyhlášku č. 18/2022, ktorou sa mení vyhláška č. 5/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí a
  • Vyhlášku č. 19/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

Zmeny:

  • do režimu OP+ budú zahrnuté aj osoby, ktoré prekonali ochorenie Covid-19 pred nie viac ako 180 dňami. Zároveň sú schopné sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19,
  • všetky prevádzky maloobchodu budú fungovať v režime základ a môžu fungovať po 22.00
  • pre vybrané služby platia obmedzené otváracie hodiny od 5.00 do 22.00, napr. PJ verejného stravovania s konzumáciou na mieste, zariadenia starostlivosti o ľudské telo, fitness, wellness služby, poštové a bankové služby atď.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR, Vestník vlády SR, Zväz obchodu SR


publikované: 14.02.2022

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia