Aktuality

Nezávislý prieskum trhu priameho predaja v Európe

Členské spoločnosti Združenia priameho predaja sa spolu s ďalšími 10 krajinami Európskej únie zapojili do nezávislého prieskumu trhu priameho predaja.

Iniciátorom tejto štúdie je Seldia (Európska asociácia priameho predaja). On-line prieskum trhu spracováva agentúra Ipsos Mori. Je to prvýkrát za desať rokov, kedy sa v Európe uskutoční nezávislá štúdia tohto druhu.

Priamy predaj je veľmi dôležitým pilierom európskeho hospodárstva, ktorý si udržuje silný rastový trend. Toto odvetvie nie je však stále dobre pochopené a to preto, že jeho znalosť je stále nedostatočná.

Získané údaje sa stanú dôležitým nástrojom, ktorý je možné využiť pri prezentácii skutočných znalostí o priamom predaji smerom k verejnosti, ako aj podporou významnej úlohy priameho predaja pri presadzovaní podnikateľského ducha nielen na Slovensku, ale v rámci celej Európy.

Nezávislý prieskum priameho predaja prebieha od 19. februára 2018 do 26. marca 2018, zúčastnia sa ho ako priami predajcovia, tak členské spoločnosti ZPP.


publikované: 05.03.2018

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia