Aktuality

Seldia (Európska asociácia priameho predaja) predstavila v Štrasburgu Deň priameho predaja

Zástupcovia Seldia sa stretli v polovici januára na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu s poslancami Európskeho parlamentu a diskutovali o prebiehajúcich a budúcich projektoch.

Jedným z kľúčových aspektov návštevy bolo poskytnutie informácií o pripravovanom Dni priameho predaja, ktorý Seldia plánuje usporiadať v Bruseli v tomto roku. Cieľom tejto akcie je propagovať výhody priameho predaja politikom EÚ, ako aj poskytnúť členským asociáciám ďalšie nástroje na podporu priameho predaja na národnej úrovni. Akcia sa bude týkať dvoch zásadných tém, a to podnikanie a výhod priameho predaja a za druhé právnym predpisom v oblasti vnútorného trhu EÚ a práv spotrebiteľov.

Seldia zároveň predstavila Platformu podnikania žien ako vlajkovú loď pre podporu podnikania v EÚ a oboznámila prítomných poslancov s jej činnosťou a plánmi.


publikované: 04.03.2015

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia