Aktuality

Mary Kay oslavuje. Meníme životy žien v Českej a Slovenskej republike už 25 rokov

Mary Kay na českom a slovenskom trhu pôsobí aktuálne 25 rokov. Toto výročie je oslavou neustáleho napĺňania cieľov, s ktorými pani Mary Kay Ash pred takmer 60 rokmi spoločnosť Mary Kay založila – vytvoriť príležitosti pre ženy a ponúknuť neodolateľné produkty. Kampaň Meníme životy žien oslavuje výnimočné príbehy úspešných nezávislých kozmetických poradkýň. Pri príležitosti osláv založenia pobočky na našom trhu si pripomíname aj výnimočné úspechy spoločnosti Mary Kay za uplynulý rok.

OCENENIE KINCETRIC PRE ZAMESTNÁVATEĽA ROKA

Začiatkom roka 2022 pobočka Mary Kay v Českej a Slovenskej republike získala prestížne ocenenie zamestnávateľov v rebríčku spoločnosti Kincentric, svetového lídra v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

OCENENIE OSOBNOSŤ BRATISLAVY PRE EDITU SZABÓOVÚ

Generálna riaditeľka Mary Kay pre Českú a Slovenskú republiku Edita Szabóová si prevzala ocenenie Osobnosť Bratislavy 2021. Zaradila sa tak medzi deväť laureátov ocenenia a to najmä na základe jej profesionálnych úspechov v kategórii biznis. Ako úspešná top manažérka stála pri zrode slovenskej pobočky Mary Kay. Pod jej vedením dosahuje spoločnosť dlhodobo rastúce hospodárske výsledky s cieľom poskytovať kariérne príležitosti a podporu pre ženy.


Edita Szabóová.Foto: Ivona Orešková

OCENENIA PRODUKTOV MARY KAY

Produkty Mary Kay pravidelne získavajú rad ocenení od Asociácie vizážistov a stylistov alebo v prestížnej ankete o najlepšie kozmetické produkty na trhu Cosmo Beauty Awards, ktoré vyberajú práve čitateľky časopisu Cosmopolitan. Pre rok 2022 sa víťazom kategórie Make-up stal Mary Kay Unlimited® Lesk na pery. Viac informácií o ocenených produktoch Mary Kay nájdete tu.

OTVORENIE PRVÉHO DETSKÉHO KÚTIKA V SPOLUPRÁCI S NADAČNÝM FONDOM BE CHARITY

Dňa 29. júla 2022 sme otvorili prvý detský kútik v Centre detskej plastickej chirurgie vo Fakultnej nemocnici Královské Vinohrady v Prahe. Ide o spoločný projekt Mary Kay Českej a Slovenskej republiky s hlavným charitatívnym partnerom, Nadačným fondom Be Charity, českej filantropky a spisovateľky Báry Nesvadbovej.

MARY KAY PODPORUJE ŽENY V NAPLNENÍ ICH POTENCIÁLU

Cieľom zakladateľky, pani Mary Kay Ash, bola poločnosť, v ktorej každá žena bude ocenená za svoje vlastné úspechy. Preto sme hrdí, že sme už 10 rokov partnerom verejne prospešnej organizácie Business & Professional Women CR z.s. Zameriava sa na podporu žien, ženského podnikania a ekonomickej nezávislosti žien. Každoročne sme súčasťou konferencie Equal Pay Day.

PREHĽAD OCENENÍ PRE SVETOVÉ POBOČKY MARY KAY V ROKU 2022

Vynikajúce obchodné výsledky, pozitívne sociálne dopady a udržateľnosť. Globálna spoločnosť Mary Kay pokračovala v prvej polovici roku v inováciách vedeckého výskumu, v aktivitách spoločenskej zodpovednosti a za svoje vedúce postavenie v príležitosti podnikania, ale aj ako zamestnávateľ získala niekoľko prestížnych ocenení.

  • Celkom 30 ocenení za vynikajúce obchodné výsledky, spoločenskú zodpovednosť a udržateľnosť
  • 10 cien pre zamestnávateľa, ktoré Mary Kay oceňujú za vynikajúce pracovné prostredie i prevádzkovú excelentnosť
  • 7 ocenení pre vedúcich pracovníkov a vyššie vedenie spoločnosti Mary Kay
  • 17 samostatne vydaných správ na podporu prevádzkových a filantropických aktivít spoločnosti Mary Kay posilňujúcich jej záväzky v oblasti udržateľnosti pre stratégiu „Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow“ (Obohacujeme životy pre udržateľnú budúcnosť)
  • 8 prednášok zvyšujúcich povedomie posilnenia postavenia a rovnosti žien, rozmanitosti a inklúzii u dodávateľov, ochrane vody a prístupu k vzdelaniu
  • 4 výskumy o zadávaní verejných objednávok s ohľadom na genderovú rovnosť a geografické štúdie o ekonomických príležitostiach žien
  • 7 udelených výskumných grantov na podporu dievčat vo vede, výskume rakoviny a posilnení postavenia žien

Fota, zdroj: Mary Kay


publikované: 16.09.2022

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia