Priamy predaj

Postup vybavovania sťažností

Združenie priameho predaja (ZPP) spolu s Administrátorom Etického kódexu (mimosúdny orgán zriadený ZPP) pomáhajú riešiť sťažnosti, ktoré môžu vzniknúť medzi členskými spoločnosťami, priamymi predajcami a ich zákazníkmi.

Všetky členské spoločnosti ZPP sa zaviazali dodržiavať Etický kódex ZPP, pričom v prípade sťažnosti na jeho porušenie je takáto sťažnosť riadená Administrátorom Etického kódexu (nezávislým právnikom).

Kedy vám môžeme pomôcť a ako podať sťažnosť?
Zakúpili ste produkt od priameho predajcu alebo spoločnosti priameho predaja, ktorá je členom Združenia priameho predaja a domnievate sa, že došlo k porušeniu Etického kódexu?

Tu sú kroky, ktoré odporúčame dodržiavať:

  • Združenie priameho predaja spolu so Správcom Etického kódexu môže riešiť iba prípady, ktoré sa týkajú členských spoločností ZPP, ich priamych predajcov a zákazníkov.
  • K riešeniu žiadosti najskôr prosím kontaktujte členskú spoločnosť ZPP, ktorej sa sťažnosť týka.

Ak záležitosť nie je uspokojivo vyriešená členskou spoločnosťou ZPP, obráťte sa priamo na Správcu Etického kódexu a odošlite elektronicky vyplnený nižšie uvedený FORMULÁR NA PODANIE SŤAŽNOSTI vrátane všetkých potrebných požiadaviek na email: bohunsky@akborec.sk.

Stiahnuť PDF formulár

Vašu sťažnosť vrátane vyplneného priloženého formulára a príslušných dokumentov je možné zaslať taktiež poštou na adresu:

JUDr. Boris Bohunský
Administrátor Etického kódexu
Borec & Bohunský
advokátska kancelária * law office
Kozia 20
811 03 Bratislava
Slovak Republic
Tel./Fax: +421 2 52931029
Email: bohunsky@akborec.sk

Obvyklý termín spätnej väzby na vašu písomnú sťažnosť je stanovený v dĺžke 2 týždňov od doručenia konečného predloženia všetkých potrebných dokumentov/komentárov/stanovísk, atď. zo strany zainteresovaných strán.

Sťažnosť podľa tohto postupu nepodlieha poplatkovej povinnosti. Riadenie a posúdenie sťažnosti je dôverné a prebieha medzi zainteresovanými stranami a Administrátorom Etického kódexu ZPP.

Návrh na začatie riešenia sťažnosti môže zákazník / spotrebiteľ podať najneskôr do 1 roku od momentu, keď uplatnil svoj nárok u členskej spoločnosti ZPP prvýkrát.

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia