Aktuality

UZNESENIA VLÁDY SR - Predĺženie núdzového stavu a aktuálna mapa okresov Covid-automatu

V súvislosti s vírusom Covid-19, vláda SR vydala Uznesenie č. 160 zo 17. marca 2021, v zmysle ktorého

1/ sa predĺžil núdzový stav na celom území SR na obdobie 40 dní, s účinnosťou od 20. marca 2021 do 28. apríla.2021

2/ sa predĺžili pravidlá obmedzenia slobody pohybu a zákazov vychádzania, a to na obdobie od 20. marca 2021 do odvolania, najneskôr do konca núdzového stavu, t.j. do 28. apríla 2021.

Zo zákazu vychádzania sú v časti C uvedeného uznesenia ustanovené výnimky, ktoré v porovnaní s predchádzajúcimi výnimkami, účinnými od 3 marca 2021, uvedenými v uznesení vlády č. 123 z 28. februára 2021 pre subjekty ZOSR, neboli zmenené (viď. Informáciu k predmetnému Uzneseniu vlády SR zo dňa 3.3.2021). Novinkou je zákaz cestovania do zahraničia na rekreačné účely.

Vláda SR zároveň odporučila Hlavnému hygienikovi ÚVZ vydať v tejto súvislosti vyhlášky, ktoré upresnia a zabezpečia realizáciu obmedzenia podľa predmetného uznesenia vlády.

Informáciu pripravila legislatívno-právna sekcia ZO SR.

Zdroj: Zväz obchodu SR, Úrad vlády SR


publikované: 20.03.2021

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia