O nás

Vznik a poslanie ZPP

Združenie priameho predaja (ZPP) je národné združenie priameho predaja, je členom európskej asociácie priameho predaja SELDIA a svetovej federácie WFDSA.

Združenie priameho predaja reprezentuje priamy predaj na Slovensku. Naša dobrovoľná, záujmová organizácia združuje renomované a významné svetové spoločnosti, pôsobiace v tomto sektore maloobchodu. Viac ako 20 rokov obhajuje ZPP záujmy svojich členských firiem a ich predajcov a stará sa o čistotu podnikateľského prostredia a dodržiavanie pravidiel etického správania na trhu. ZPP bolo založené v roku 1995 a k spoluzakladateľom patria napríklad spoločnosti Amway a Just.

Svojou činnosťou prispieva ZPP tiež k ochrane spotrebiteľov a k lepšej informovanosti o priamom predaji ako unikátnej podnikateľskej príležitosti a spôsobu predaja vysoko kvalitných výrobkov na Slovensku.

ZPP spolupracuje so slovenskými štátnymi orgánmi, regulátormi, vzdelávacími inštitúciami a médiami.

Všetky členské spoločnosti Združenia priameho predaja sa zaviazali dodržovať Etický kódex ZPP a Stanovy ZPP, ktoré sú podmienkou vzniku a trvania členstva v ZPP.

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia