Aktuality

Amway daruje deťom 5 miliónov výživových balíčkov

Amway si v rámci kampane NUTRILITE dala za cieľ pomôcť viac ako 14 tisícom detí v rozvojových krajinách, ktoré trpia podvýživou.

Pri príležitosti Svetového dňa výživy (16. október) spoločnosť oznámila, že do konca roka 2016 venuje celkovo 5 miliónov výživových balíčkov. Jedná sa o malé výživové balíčky, ktoré poskytujú základné vitamíny a minerály a sú určené predovšetkým deťom od šiestich mesiacov do piatich rokov veku.

Amway v spolupráci s humanitárnymi organizáciami dodáva balíčky predovšetkým v rozvojových krajinách, kde majú deti nedostatok dôležitých výživných látok. Kampaň bola zahájená v roku 2014 a od tej doby sa podarilo balíčky distribuovať už tisícom detí v 11 štátoch.

"Do kampane sme už zapojili verejnosť, našich nezávislých podnikateľov, ale aj zamestnancov Amway v celom svete. S cieľom, ktorý sme si stanovili, však bude treba vynaložiť ešte viac úsilia. Musíme vytvoriť silné partnerstvo so zainteresovanými organizáciami a poskytnúť výrobky ešte vo väčšej miere, "hovorí Jeff Terry, hlavný manažér Amway pre spoločenskú zodpovednosť.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je podvýživa príčinou smrti u viac ako troch miliónov detí mladších ako päť rokov. Podvýživa tiež spôsobuje zníženú imunitu či spomalenie rastu. Na uvedenú kampaň môže prispieť každý - možno tak urobiť priamo na webových stránkach spoločnosti Amway.

Ďalšie informácie o kampani nájdete na news.amway.cz


publikované: 19.10.2015

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia