Aktuality

Seldia zvolila Beatrice Nelson Beer z PM International ako prezidentku. Beatrice bude predsedať novému rodovo vyváženému predstavenstvu.

Valné zhromaždenie Seldia zvolilo 25. novembra 2021 Beatrice Nelson Beer, Chief Legal Officer, globálnu vedúcu právnych, regulačných záležitostí, dodržiavanie predpisov a ľudských zdrojov v spoločnosti PM International, za prezidentku Seldia (Európska asociácia priameho predaja).

Beatrice nahradila Philippe Jacquelinet, generálneho riaditeľa francúzskej odevnej spoločnosti Captain Tortue, ktorý pozíciu zastával posledné dve volebné obdobia. Beatrice bude v nasledujúcich troch rokoch predsedať predstavenstvu spoločnosti Seldia. V prejave na Valnom zhromaždení Beatrice uviedla: „Je pre mňa veľkou cťou, že som bola vybraná na čelo Seldia. Priamy predaj ponúka v dnešnom flexibilnom pracovnom prostredí fantastické príležitosti pre ľudí všetkých spoločenských vrstiev, umožňuje maximalizovať svoj potenciál a získať doplnkový príjem. Vzhľadom na to, že priamy predaj sám o sebe pokračuje v prechode v digitálnej ére, teším sa, že budem viesť pokračujúcu transformáciu spoločnosti Seldia, aby sme mohli spoločne naplno využiť príležitosti, ktoré nás spoločne čakajú.“


publikované: 29.11.2021

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia