Aktuality

Svetový rebríček spoločností priameho predaja DSN GLOBAL 100

Spoločnosť DSN vytvorila zoznam Global 100, aby ocenila úspechy spoločností priameho predaja a poskytla jasný obraz o rozsahu a skutočnom prínose tohto odvetvia na životy ľudí vrátane ekonomického prínosu.

Tohtoročný zoznam DSN Global 100 oceňuje 64 spoločností, ktorých tržby boli v roku 2020 viac ako 100 miliónov USD. Na zozname 64 sa v prvej trinástke umiestnili tieto spoločnosti s ročným obratom v mld. USD:

1. Amway 8.50
2. Natura &Co 7.16
3. Herbalife 5.5
4. Vorwerk 4.48
5. COWAY 2.8
6. Nu Skin 2.5
7. Primerica 2.2
8. Young Living 2.2
9. eXp Realty 1.8
10. PM-International 1.71
11. Tupperware 1.70
12. Atomy 1.48
10. Oriflame 1.38


Kritériom hodnotenia sú čisté tržby z priameho predaja pred províziami a bez dane z pridanej hodnoty.

Pokiaľ na zozname nenájdete konkrétnu spoločnosť priameho predaja, mohlo sa stať, že (1) spoločnosť bola kontaktovaná, ale odmietla sa zúčastniť, (2) spoločnosť neodpovedala na žiadosť alebo (3) spoločnosť neposkytla informácie včas.

Kompletné informácie The 2020 DSN Global 100 nájdete na: www.directsellingnews.com


publikované: 26.04.2021

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia