Aktuality

WFDSA oznamuje globálne štatistiky priameho predaja za rok 2019

Svetová federácia asociácií priameho predaja (WFDSA) oznámila výsledok celosvetového priameho predaja za rok 2019 (výsledok k 31. decembru 2019) vo výške 180,5 miliárd USD.

S výnimkou Číny1 zaznamenal celosvetový priamy predaj medziročný nárast tržieb o 1,4% oproti roku 2018. Globálne výsledky, vrátane Číny, viedli k poklesu tržieb o 4,3%.

Globálna predajná sila je na čísle 119,9 milióna nezávislých priamych predajcov. Tento počet zahŕňa vyše 59 miliónov nezávislých priamych predajcov, ktorí aktívne pracujú v priamom predaji na plný alebo na čiastočný úväzok.

TOP 5 Global Markets: Spojené štáty 20%, Čína 13%, Kórea + Nemecko 10%, Japonsko 9%.

Sektor priameho predaja v Európskej únii vykázal v roku 2019 nárast celkových tržieb o 1,4% vo výške 33,8 mld. USD (vedený silnými národnými trhy ako sú Nemecko a Francúzsko, ktoré patrí medzi desať najväčších svetových trhov, ale tiež menšie trhy, ako sú pobaltské štáty (Litva, Estónsko, Lotyšsko) a Rumunsko. Spojené kráľovstvo, tretí najväčší trh v Európe, už zaznamenalo dopad Brexitu a došlo k poklesu 6% celkových tržieb.

Počet priamych predajcov v EÚ v roku 2019 bol takmer 7 miliónov.

Na Slovensku dosiahol obrat spoločností priameho predaja za rok 2019 celkom 168 mil. Eur / 188 mil. USD, nárast oproti roku 2018 predstavuje 2,1%.

Počet priamych predajcov predstavoval v roku 2019 na slovenskom trhu 209 655.

Najviac predaného tovaru na Slovensku podľa kategórie výrobkov / 2019: 43% kozmetika & osobnej starostlivosti, 27% wellness / doplnky stravy, 27% výrobky pre domácnosť & tovar dlhodobej spotreby, 2% starostlivosť o domácnosť, 1% oblečenie & doplnky.

Globálne štatistiky: wfdsa.org
1 Počas prvého štvrťroku 2019 vykonala čínska vláda 100-denné preskúmanie odvetvia doplnkov výživy. Aj keď sa táto akcia netýkala konkrétne odvetvia priameho predaja, mala významný vplyv na časť sektoru tohto odvetvia.


publikované: 28.07.2020

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia