O nás

Ciele ZPP

K hlavným cieľom ZPP patrí:

  • Informačne-propagačnou činnosťou vstupovať do povedomia širokej spotrebiteľskej verejnosti a informovať o korektnom spôsobe fungovania priameho predaja.
  • Vystupovať na ochranu spoločností priameho predaja a jednotlivých priamych predajcov.
  • Vytvárať zdravé obchodné prostredie a podporovať korektnú obchodnú súťaž medzi spoločnosťami priameho predaja a jednotlivými predajcami navzájom a to predovšetkým stanovením všeobecných kritérií korektnej súťaže a kontrolou ich dodržiavania.
  • Vytvárať predpoklady a priamo podporovať rozvoj obchodných podmienok v oblasti právnej a ekonomickej.
  • Pôsobiť ako partner legislatívnych zložiek a štátnej správy s cieľom informovať tieto zložky o podmienkach podnikateľských aktivít na trhu.
  • Pôsobiť v oblasti tvorby verejnej mienky a spoločne s inými neštátnymi a štátnymi subjektami budovať primeraný image podnikania v oblasti priameho predaja a podnikania vôbec.

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia