Aktuality

Charitatívna iniciatíva spoločnosti Mary Kay – Deň matiek v azylových domoch

DNI KRÁSY S MARY KAY

Medzinárodnú charitatívnu iniciatívu zastrešuje spoločnosť Mary Kay pod názvom Global Day of Beauty a v rámci nej Mary Kay uskutočňuje v Českej republike a na Slovensku - Deň matiek v azylových domoch. Od roku 2015 pravidelne v mesiaci máj organizuje Mary Kay v krízových a azylových centrách pre ženy a matky deň krásy. Spolu s nezávislými kozmetickými poradkyňami klientkam i zamestnankyniam pripravuje deň venovaný starostlivosti a oddychu pre všetky ženy. Vybrané azylové domy v Bratislave a Košiciach spoločnosť podporuje aj finančným darom.

Jedným z azylových domov, s ktorými túto aktivitu Mary Kay uskutočňuje je OZ Dobré srdce v Košiciach. „Sme veľmi vďační za to, že už niekoľko rokov spoločnosť Mary Kay spríjemňuje našim klientkam Deň matiek,“ hovorí Jana Rečičárová, členka výboru krízového centra. „Mamičky si čas s Mary Kay skutočne užili. Už od rána bola v krízovom centre úplne iná atmosféra, mamy boli v očakávaní - pre nich to bola významná spoločenská udalosť. Tieto ženy, to málo, čo majú, dávajú svojim deťom, na darčeky pre nich neostáva. Keby nebolo akcie Deň matiek s Mary Kay, nemali by cez rok asi nijaký darček. Veľmi si to vážia. A nielen prípravky, oveľa viac pozornosť, ktorú im nezávislé kozmetické poradkyne venujú. Aspoň na chvíľu sa cítia ako rozmaznávané princezné a ten pocit je na nezaplatenie,“ dopĺňa pani Rečičárová.

4.5.2019
OZ Dobré srdce – Good Heart, Košice


publikované: 31.05.2019

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia