Aktuality

COVID automat platný od 13. 09.2021

Aktualizácia rizikovosti okresov pre opatrenia v rámci Covid-automatu, ktorá bola schválená Uznesením vlády SR č. 501 z 8. septembra 2021. Rozdelenie okresov do jednotlivých stupňov je účinné od 13. septembra 2021 s tým, že pri hodnotení „farieb“ okresov nastala zmena, zaradením okresu Rožňava s účinnosťou už od 09. septembra 2021 do červenej farby, ktorá znázorňuje I. stupeň ohrozenia.

Uznesenie vlády SR č. 501 z 8. septembra 2021: 501_2021.pdf

Aktuálne platné opatrenia pre váš okres si môžete pozrieť v aplikácii: automat.gov.sk

Zdroj: Zväz obchodu SR, MZ SR, ÚV SR


publikované: 10.09.2021

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia