Aktuality

25 rokov ZPP

V tomto roku oslavuje Združenie priameho predaja 25. výročie založenia.

ZPP po celú dobu svojho pôsobenia posilňuje pozitívny imidž sektora priameho predaja vrátane ochrany zákazníkov, stanovuje etické trhové štandardy a podporuje čestnú súťaž v rámci slobodného podnikania.

Priamy predaj je súčasťou tradičného maloobchodu. Dnes je to odvetvie, ktoré využíva potenciál sociálnych médií k budovaniu vzťahov a zavádzanie inovatívnych technológií v oblasti marketingu, predaja a zákazníckych potrieb. Napriek tomu si zachováva priamy predaj svoju základnú hodnotu - osobné spojenie umožňujúce spotrebiteľom získať tie najlepšie produkty a služby.

Jedným z hlavných cieľov ZPP pre ďalšie obdobie zostáva určovanie jasných pravidiel pre priamy predaj, ich kontrolu a dodržiavanie. Presadzujeme najvyššiu úroveň etiky a služieb zákazníkom na všetkých úrovniach našej činnosti.


publikované: 29.06.2020

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia