Aktuality

Mary Kay pomáhala aj v roku 2017

Spoločnosť Mary Kay pokračuje v misii svojej zakladateľky pani Mary Kay Ash - obohacovať životy žien a detí na celom svete.

„Skôr ako vám budú dané úžasné poklady šťastného života, musíte najprv sami dávať. Dávať zo svojho. Poslúžiť ostatným. Len to, čo venujete sa vám v živote môže mnohonásobne vrátiť.“

Mary Kay Ash, zakladateľka spoločnosti Mary Kay Inc.

KRÁSA, KTORÁ SA POČÍTA
Celosvetový marketingový program s názvom „Krása, ktorá sa počíta“ zastrešuje jednu z hlavných oblastí charitatívnych aktivít spoločnosti, ktorou je podpora týraných žien a detí, onkologických pacientov a výskum rakoviny prsníka. V rámci tohto projektu uvádza Mary Kay každoročne limitované edície produktov, z predaja ktorých prispieva finančnou čiastkou na aktivity neziskovej organizácie Fond ohrozených detí v Českej republike a občianskemu združeniu Orin Panacea – priatelia detskej onkológie na Slovensku. V roku 2017 sme z predaja charitatívnych produktov venovali občianskemu združeniu Orin Panacea čiastku 7669,30 eur. Na Slovensku už pravidelne podporujeme aj košický beh pre ženy Velvet run a i tento rok bola počas neho odovzdaná finančná čiastka občianskemu združeniu Orin Panacea.

DNI KRÁSY
Jedným z lokálnych charitatívnych projektov v Českej republike a na Slovensku je Deň matiek v azylových domoch. Od roku 2015 pravidelne navštevujeme krízové a azylové centrá pre ženy a matky. Spolu s nezávislými kozmetickými poradkyňami klientkam pripravujeme deň plný krásy a oddychu. V roku 2017 sme vybrané azylové domy v Bratislave a Košiciach podporili aj finančným darom v celkovej sume 1500 eur.

MYSLÍME RUŽOVO, KONÁME ZELENO Pani Mary Kay Ash si uvedomovala význam ochrany životného prostredia a preto Mary Kay ako jedna z prvých spoločností na svete od roku 1989 zaviedla rozsiahle recyklačné programy vo vývoji obalovej technológie prípravkov a zameriavala sa na znižovanie uhlíkových emisií, ako aj zníženie spotreby energie. Za svoj prínos v oblasti ekologickej zodpovednosti bola spoločnosť ocenená niekoľkými environmentálnymi agentúrami.

V rámci programu „Myslite ružovo, konajte zeleno“ sa zamestnanci firmy a nezávislé kozmetické poradkyne Mary Kay na celom svete pravidelne zúčastňujú dobrovoľníckych aktivít ako napr. sadenie stromov. Od roku 2013 túto dobrovoľnícku aktivitu spoločnosť Mary Kay na Slovensku organizuje v spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením a v roku 2017 sa nám podarilo vysadiť 300 stromčekov v chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy.

Naďalej spolupracujeme a podporujeme Slovenský Červený kríž a dobrovoľných darcov krvi. Spoločnosť Mary Kay je zároveň i adoptívnym rodičom plameniakov ružových v bratislavskej ZOO a tučniakov jednopásych v ZOO Košice, na chov ktorých pravidelne prispieva finančnou čiastkou 1100 eur.

Viac na: www.marykay.sk


publikované: 31.01.2018

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia