Aktuality

Okresy Covid-automatu – aktualizácia od 1. 3. 2021

Aktualizácia stupňov rizikovosti okresov pre opatrenia v rámci Covid - automatu, ktorá bola schválená vládou SR. Rozdelenie okresov do jednotlivých stupňov je účinné od 1. marca 2021.

UZNESENIE VLÁDY - aktualizácia okresov Covid automatu od 1.3.2021.pdf
Materiál pripravila Legislatívno-právna sekcia ZO SR.

Zdroj: Zväz obchodu SR


publikované: 26.02.2021

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia