Aktuality

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil nové vyhlášky, účinné od 27. 1. 2021

Vyhláška č. 13/2021 zo dňa 21.1.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniu prevádzok a hromadných podujatí, účinná od 27.1.2021

Vo všetkých prevádzkach aj obchodných domoch aj naďalej platia doteraz nastavené opatrenia, týkajúce sa dodržiavania hygienických opatrení, vrátane vyhradeného nákupného času pre seniorov v pondelok až piatok v potravinách a drogériách v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod. ako aj vrátane 2-metrových rozstupov a rozsahu 15 štvorcových metrov na 1 osobu.

Čo sa týka hromadných podujatí, tak isto aj naďalej platí, že schôdze zo zákona, ako zhromaždenia delegátov, členské schôdze, predstavenstvá, valné zhromaždenia, schôdze kontrolných komisií sa môžu aj naďalej konať bez obmedzenia počtu osôb, ale za predpokladu dodržania ustanovených hygienických opatrení, pokiaľ príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva neprijme prísnejšie opatrenia (aktuálne – okres Nitra.)

Vyhláška č. 14/2021 zo dňa 21.1.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa na obdobie od 27.1. do 2.2.2021.

Predmetná vyhláška je vydaná v nadväznosti na Uznesenie vlády SR č. 30 zo 17.1.2021, a upresňuje ho tým, že ukladá povinnosť zamestnávateľom a prevádzkovateľom prijať hygienické opatrenia na pracoviskách, a to zákazom vstupu zamestnancov alebo iných osôb na pracoviská alebo do iných priestorov zamestnávateľa a prevádzkovateľa, pokiaľ sa nepreukážu negatívnym testom, a ktorou sa určia osoby, na ktoré sa zo zdravotných dôvodov nebude vzťahovať podmienka negatívneho výsledku testu na ochorenie Covid-19. Komentár ZO SR k vyhláškam:

Zdroj: Legislatívno-právna sekcia ZO SR, ÚVZ


publikované: 26.01.2021

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia