Aktuality

Talianske Miláno sa stalo v máji miestom významných udalostí pre priamy predaj

Pri príležitosti 50. výročia založenia talianskej asociácie priameho predaja (AVEDISCO) sa koncom mája stalo Miláno významným miestom stretnutia organizovaného Svetovou federáciou asociácií priameho predaja (WFDSA).

V prestížnej lokalite Westin Palace, prezident WFDSA, Magnus Brännström, Tamuna Gabilaia, výkonná riaditeľka WFDSA, Marie Lacroix, výkonná riaditeľka Európskej asociácie priameho predaja (Seldia) a generálni sekretári jednotlivých národných asociácií priameho predaja z celého sveta mali možnosť si vymeniť najnovšie dôležité výsledky a informácie v rámci odvetvia priameho predaja počas interaktívneho seminára a stretnutia správnej rady WFDSA. Delegáti tiež veľmi ocenili možnosť zúčastniť sa osláv 50. výročia spoločne s talianskym združením priameho predaja. Slovenská a česká asociácia priameho predaja dostala v priebehu rokovaní správnej rady WFDSA status bronzovej asociácie pre rok 2019, čo pre nás okrem iného znamená veľkú výzvu aj naďalej presadzovať najmä osvedčené postupy a neustálu aktualizáciu štandardov pre etický kódex a jeho dodržiavanie zo strany členských spoločností aj nezávislých podnikateľov / priamych predajcov.

Viac na: www.wfdsa.org


publikované: 04.06.2019

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia