Aktuality

Znovuzvolenie predstavenstva Združenia priameho predaja

Združenie priameho predaja (ZPP) zvolilo na svojej marcovej členskej schôdzi do funkcie členov predstavenstva opätovne pani Luciu Záleskú (National Sales Director PartyLite CEE / CZ / SK / Poland) a pani Ildiko Dikošovú (General Manager CZ/SK Amway).

Zloženie predstavenstva ZPP je nasledovné:

  • Lucia Záleská - predsedníčka
  • Ildiko Dikošová - členka predstavenstva

Funkčné obdobie členov predstavenstva je podľa stanov ZPP dvojročné.


publikované: 29.04.2019

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia