Aktuality

Slovo predsedu WFDSA k začiatku roka 2014

"Začína nový rok a ja by som chcel využiť túto príležitosť zaželať vám všetko najlepšie, aby sme s ešte väčšou energiou prispeli k dobrej práci pre rozvoj odvetví priameho predaja. Rád by som sa s vami podelil o moje trvalé nadšenie pre naše obchodné podnikanie a predovšetkým pre ľudí, ktorých práca je hybnou silou rozvoja priameho predaja vo svete a ktorá pozitívne ovplyvňuje život toľkých ľudí."

Franco Carlucci
predseda svetovej federácie priameho predaja WFDSA
prezident firmy Natura


publikované: 07.01.2014

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia