Aktuality

Združenie priameho predaja získalo vyššie ocenenie

Združenie priameho predaja získalo rekvalifikáciu od Svetovej federácie asociácií priameho predaja „SILVER DSA MEMBER 2022“.

Získanie vyššieho statusu pre tento rok je pre asociáciu veľkým úspechom a ocenením celoročnej práce a zároveň uznaním za prínos asociácie pre priamy predaj v Slovenskej republike. Rekvalifikácia prebieha každý rok.


publikované: 12.07.2022

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia