Aktuality

Oriflame získal certifikát za úsporu energií

V Oriflame sa inšpirujeme prírodou už viac ako 45 rokov, od jeho založenia vo Švédsku.

V srdci Oriflame je hlboko zakorenená zodpovednosť a ohľaduplnosť k prírode. Každý rok zdokonaľujeme a posilňujeme našu snahu o šetrné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi pri využívaní, tvorbe a predaji našich produktov. Našou snahou je spolupracovať s prírodou v každom ohľade a vo všetkom, čo robíme. Snažíme sa minimalizovať množstvo obalového materiálu našich výrobkov, vytvárať čo najmenej odpadu, znižovať uhlíkové emisie, na obaloch kozmetiky nikdy nepoužívame PVC ani škodlivé farbivá. Dokonca aj katalóg je vytlačený na papieri z obnoviteľného lesa, kde je zabezpečené, že sa vysadí viac stromov, ako sa odstráni.

Aj vďaka tomu sme vo februári tohto roku získali certifikát za úsporu energií.

Účasťou v systéme zberu, recyklácie a zhodnocovania odpadov z obalov oprávnenej organizácie ENVI-PAK spoločnosť ORIFLAME SLOVAKIA s.r.o. prispela v roku 2013 k úspore emisií skleníkových plynov a energie v množstve 115 726,60 kg CO2 a 1 960 353,79 MJ energie.

Certifikat


publikované: 18.04.2014

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia