Aktuality

Priamy predaj na Slovensku v r. 2014

Členské firmy slovenského Združenia priameho predaja pozerajú s optimizmom do nového roku 2014. Dobré výsledky v uplynulých rokoch sú určite základom pre ďalší rast odvetví priameho predaja na Slovensku.

Napriek mnohokrát príliš kritickým a pesimistickým hodnoteniam hospodárskej situácie zo strany politikov a médií, ktoré sú často úplne účelové, máme za to, že situácia nie je zďaleka tak dramatická. Ľudia chcú mať možnosť využiť svoje schopnosti, mať nádej žiť lepší život a mať príležitosť si taký život zariadiť. Na Slovensku bezpochyby tento potenciál je.

Priamy predaj je jednou z oblastí, kde si môžu svoje ciele splniť. Priamy predaj ponúka občanom nielen pohodlné nákupy kvalitného tovaru, ale aj unikátnu príležitosť vlastného rozvoja, nezávislého podnikania a zvýšenia životnej úrovne. Vyskúšať toto podnikanie bez rizika a investícií je krok správnym smerom k ekonomickej nezávislosti.

Prajeme preto všetkým, ktorí tak urobia alebo už týmto smerom kráčajú veľa úspechov, šťastia a zdravia v roku 2014.


publikované: 31.12.2013

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia