Priamy predaj

Priamy predaj

Priamy predaj ponúka jedinečnú príležitosť pre rozvoj drobného podnikania. Je cestou k budovaniu vzťahu a dôvery k zákazníkovi a ponúka mu možnosť zakúpenia kvalitných výrobkov za výhodných obchodných podmienok.

Kľúčovou charakteristikou priameho predaja je úloha nezávislých predajcov v distribúcii produktov a služieb.

Priami predajcovia spolupracujú so spoločnosťou priameho predaja podľa vlastných časových možností pri rešpektovaní pravidiel etického chovania, ktoré sú pre všetky členské spoločnosti Združenia priameho predaja záväzné.

História priameho predaja

Priamy predaj aj keď sa jedná o historicky starú a vo svete rozšírenú obchodnú metódu, sa v našej krajine znova objavil len celkom nedávno – v deväťdesiatych rokoch, s príchodom významných medzinárodných spoločností priameho predaja na slovenský trh.

Priamy predaj je založený na ponuke a prípadnom následnom predaji osobám, ktoré sú predávajúcemu buď osobne známe t. j. členovia rodiny, príbuzní, známi, spolupracovníci alebo osoby, ktoré mu boli dopredu odporúčané jeho predchádzajúcimi zákazníkmi

Priamy predaj na začiatku 21. storočia je dynamický, živý a rastúci sektor obchodu poskytujúci pracovné príležitosti pre milióny predajcov po celom svete.

Združenie priameho predaja je členom Európskej asociácie priameho predaja Seldia. Seldia bola založená v roku 1968 a je hlavným združením zastupujúcich odvetví priameho predaja v Európe. To predstavuje (2018) celkom 28 členských národných asociácií priameho predaja, z ktorých 23 je v členských štátoch EU a 16 korporátnych členov. Podrobné informácie o priamom obchode v Európe poskytujú stránky www.seldia.eu a vo svete na www.wfdsa.org.

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia