Aktuality

Lucia Záleská znovuzvolená predsedníčkou združenia priameho predaja

Koncom marca sa konali voľby predstavenstva ZPP. Predsedníčkou združenia priameho predaja zostáva na ďalšie obdobie dvoch rokov Lucia Záleská, National Sales Director PartyLite CEE / CZ / SK / Poland.

ZPP združuje v súčasnosti 7 svetových významných spoločností priameho predaja, ktorými sú Amway, Just, Mary Kay, Nu Skin, Oriflame, PartyLite a v pozícii čakateľa spoločnosť Herbalife. Združenie vzniklo v roku 1995.

"Naším cieľom je prispievať aj naďalej k zvýšeniu dôvery v tie subjekty priameho predaja, ktoré ponúkajú kvalitné výrobky v súlade s pravidlami predaja. V našom záujme je presadzovať etiku v priamom predaji a vstupovať do povedomia spotrebiteľskej verejnosti, poskytovať informácie o fungovaní priameho predaja. Plánujeme prípravu aktivít, ktoré ešte viac priblížia širokej verejnosti spoločnosti združenia priameho predaja a priamy predaj ako taký," hovorí Lucia Záleská.


publikované: 01.04.2017

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia