Aktuality

Svetový rebríček spoločností priameho predaja - 2023 DSN GLOBAL 100

Zoznam DSN Global 100 ponúka jedinečný pohľad na globálny hospodársky a sociálny vplyv odvetvia. Poskytuje celý rad vzájomných informácií nielen pre zástupcov priemyslu, ale aj pre výskumníkov, investorov a - čo je najdôležitejšie - pre tých, ktorí hľadajú príležitosti v rámci priameho predaja.

Tohtoročný zoznam DSN Global 100 oceňuje 52 spoločností, ktoré v roku 2022 dosiahli tržby vyššie ako 100 miliónov dolárov. Účelom zoznamu Global 100 zostáva preukázať skutočný vplyv odvetvia na ekonomiku, jednotlivcov a komunity, ktorým slúži.

V zozname G100 je zastúpených šestnásť krajín. Päť z 25 najlepších spoločností zaznamenalo v rokoch 2021 až 2022 nárast o 100 miliónov USD alebo viac. Spoločnosť DSN ďakuje všetkým spoločnostiam, ktoré sa dobrovoľne zapojili do zoznamu Global 100, ako aj špecializovanému tímu výskumníkov, ktorí pomohli prezentovať výnimočné úspechy priamych predajcov na celom svete.


  Spoločnosť Krajina Tržby 2022 v mld. USD
1. Amway USA 8.1
2. Natura &Co Brazi 6.91
3. Herbalife Nutrition USA 5.2
4. eXP Realty USA 4.6
5. Vorwerk SE & Co. KG Germany 4.1
6. Coway South Korea 2.9
7. Primerica USA 2.72
8. PM-International Luxembourg 2.55
9. Nu Skin USA 2.23
10. Utility Warehouse United Kingdom 2.03


Zdroj: www.directsellingnews.com/global-100-lists


publikované: 20.04.2023

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia