Aktuality

Aktualizované znenie Etického kódexu

Združenie priameho predaja v novembri tohto roka prijalo nové znenie Etického kódexu.

Združenie priameho predaja, člen európskej asociácie priameho predaja Seldia, sa zaviazalo zapracovať podstatu nového znenia Európskeho kódexu priameho predaja do vlastného národného kódexu.

K hlavným cieľom Etického kódexu patrí stanovenie podmienok správania sa subjektov priameho predaja. ZPP prijalo Etický kódex, aby zaistilo fungovanie vzťahov medzi spoločnosťami, priamymi predajcami a spotrebiteľmi na dôvere a férovosti.

Každá členská spoločnosť ZPP prijala záväznú podmienku dodržiavania štandardov národného kódexu, ktorá je podmienkou vzniku a trvania členstva.

Etický kódex je aktualizovaný pravidelne tak, aby odrážal vývoj trhu, zmeny spotrebiteľských zvyklostí vrátane rozvoja digitálnych technológií a podobne.

Nové znenie Etického kódexu prispôsobené podmienkam SR je zverejnené na webových stránkach ZPP.


publikované: 11.12.2018

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia