Aktuality

Spoločnosť Nu Skin prekonala míľnik 500 miliónov darovaných jedál deťom v núdzi

Iniciatíva spoločnosti Nu Skin „Nourish the Children“ nedávno prekonala míľnik 500 miliónov darovaných jedál podvyživeným deťom v núdzi. Od svojho vzniku bola iniciatíva „Nourish the Children“ podporená stálym prísunom balíčkov pre deti, ktoré boli zakúpené a darované obchodnými partnermi, zákazníkmi a zamestnancami spoločnosti Nu Skin po celom svete.

Iniciatíva začala v roku 2002 ako inovatívny spôsob zmiernenia hladu udržateľným spôsobom, a dnes tak sprostredkuje potravinové dary pre viac ako 150.000 detí každý deň. Každé jedlo poskytuje komplexnú výživu pre telesnú podporu i pre duševný vývoj.

„Je povzbudzujúce vidieť, ako 500 miliónov porcií jedla ovplyvňuje život podvyživených detí“, povedal Steven J. Lund, výkonný predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ iniciatívy „Nourish the Children“. „Dosiahnutie takéhoto významného míľnika je dôkazom súcitu a veľkorysosti obchodných partnerov, zákazníkov a zamestnancov spoločnosti Nu Skin a dôkazom kolektívneho dobra, ktoré môžeme urobiť. Sme silnou rodinou. Naše príspevky okrem výživy pomáhajú zvýšiť možnosti pre vzdelanie a prinášajú nádej jedincom a národom, ktoré to potrebujú."

Více informací na: Nu Skin – Nourish the Children.publikované: 12.09.2016

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia