Aktuality

Spoločnosť Oriflame zmenila adresu

Spoločnosť Oriflame zmenila adresu sídla a od 21. 8. 2017 nájdete zastúpenie spoločnosti na novej adrese

ORIFLAME SLOVAKIA s.r.o.
Staromestská 3
814 99 Bratislava

Súčasne dôjde aj k zmene sídla spoločnosti zápisom do Obchodného registra.


publikované: 30.08.2017

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia