Aktuality

Informácia o zrušení vyhlášky k OTP režimu na pracoviskách

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal Vyhlášku č. 16/2022, ktorou zrušuje Vyhlášku ÚVZ SR č. 4/2022, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko.

vyhlaska_16.pdf 04.02.2022

S účinnosťou od 5. februára 2022 sa ruší povinný OTP režim na pracoviskách. Zamestnávatelia tak už nebudú povinní zamedziť vstup na pracovisko tým osobám, ktoré uvedený režim nespĺňajú. Testovanie takýchto zamestnancov ostáva na dobrovoľnej báze.

Zdroj: ÚVZ SR, ZO SR


publikované: 05.02.2022

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia