Aktuality

Svetová federácia priameho predaja WFDSA oznámila výsledky za rok 2015

WFDSA oznámila výsledky členských spoločností priameho predaja za rok 2015 - obrat priameho predaja dosiahol rekordných 183,7 miliárd dolárov.

Nižšie uvádzame zhrnutie prieskumu:

  • V roku 2015 sa globálne tržby priameho predaja medziročne zvýšili o 7,7% a to z 170,6 miliárd dolárov v roku 2014 na 183,7 miliárd dolárov v roku 2015.
  • Globálny nárast tržieb bol zaznamenaný vo všetkých regiónoch. 80% krajín po celom svete vykázalo zvýšenie predajov.
  • Vo svete sa priamym predajom zaoberá 103 miliónov priamych predajcov, čo znamená ročný nárast o 4,4%.
  • 80% celosvetového predaja vytvorili Top 10 priamo predajné trhy: Spojené štáty, Čína, Kórea, Nemecko, Japonsko, Brazília, Mexiko, Francúzsko, Malajzia, Veľká Británia.
  • V Európe bol obrat priameho predaja 35,4 miliárd dolárov, nárast o 5,7% a priamym predajom sa tu za rok 2015 zaoberalo 14,5 miliónov priamych predajcov.
  • Obrat spoločností priameho predaja na Slovensku dosiahol v roku 2015 celkom 137 mil. Eur a priamemu predaju sa tu venovalo viac ako 189 tisíc ľudí.
  • Najviac tovaru na Slovensku zaznamenal priamy predaj podľa kategórií v oblasti kozmetiky 50% a wellness / doplnkov stravy 24%.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore na stiahnutie tu.

Zdroj: WFDSA, Seldia


publikované: 05.07.2016

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia