Aktuality

Aktualizácia rizikovosti okresov + nové Vyhlášky ÚVZ SR od 11.10.2021

Nové vyhlášky ÚVZ SR s účinnosťou od 11. októbra 2021:

 1. Vyhláška ÚVZ SR č. 253/2021 V.v., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok prináša nasledovné zmeny pre režim prevádzok ZOSR:

  Rušia sa hodiny vyhradené pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých osôb Doteraz bolo potrebné, aby seniorské hodiny vyčlenili prevádzky v bordových a čiernych okresoch v režime „základ”.

  Ruší sa povinnosť vybrať si a zverejniť jeden z troch stanovených režimov pre vstup do prevádzok (tzv. kompletne zaočkovaní, alebo OTP – očkovaní, testovaní, po prekonaní Covid-19 alebo tzv. základ, teda všetci zákazníci bez rozdielu) pre prevádzky potravín a iné esenciálne prevádzky a služby uvedené v § 2 ods. 2 vyhlášky (drogérie, lekárne, očné optiky.....)

  Naďalej ostávajú v platnosti hygienické opatrenia a obmedzenia prevádzkového charakteru (povinná hygiena na vstupe, prekrytie horných dýchacích ciest, 2 metrové odstupy, 1 zákazník na 15m2,)

  vyhlaska 253.pdf

 2. Vyhláška ÚVZ SR č. 254/2021 V.v., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

  → Naďalej ostávajú v platnosti opatrenia uvedené v § 3 písm. d), f) až l) vyhlášky. Z tejto špecifikácie opatrení vyplýva, že pre schôdze zo zákona neplatí nová povinnosť - zvoliť si režim a mať o tom na viditeľnom mieste oznámenie a zabezpečiť vstup do priestorov hromadného podujatia len účastníkom vo zvolenom režime (základ, OTP, kompletne zaočkovaní).

  vyhlaska 254.pdf

 3. Vyhláška ÚVZ SR č. 252/2021 V.v., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

  vyhlaska 252.pdf

 4. Vyhláška ÚVZ SR č. 255/2021 V.v., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

  vyhlaska 255.pdf

UZNESENIE VLÁDY SR č. 574 zo 7. októbra 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 s účinnosťou od 11.10.2021.

Uznesenie Vlády SR_574_2021.pdf

V prezentácii ÚVZ SR nájdete aktualizované zaradenie okresov v rámci COVID Automatu pre nasledujúci týždeň (11.10 až 17.10.2021) - TK_Covid_automat_a_epid_situacia_211007.pdf.

Zdroj: Zväz obchodu SR, Legislatívno-právna sekcia ZO SR, ÚVZ SR, Vláda SR


publikované: 11.10.2021

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia