Aktuality

Nová Vyhláška ÚVZ SR k izolácii pozitívnych osôb a karanténe úzkych kontaktov

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal novú Vyhlášku č. 7/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19. Vyhláška je účinná od 25.01.2022.

Najdôležitejšie zmeny:

  • skracuje sa izolácia pre ľudí, ktorí mali pozitívny test, ale aj karanténa u tých, ktorí prišli do kontaktu s pozitívnym. Očkovaní a tí, čo ochorenie prekonali, po úzkom kontakte nebudú musieť ísť do karantény vôbec tak ako doteraz,
  • na potvrdenie o pozitivite postačí antigénový test,
  • izolácia pri pozitívnych bude trvať 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín u pozitívneho nevyskytli príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť. Po týchto piatich dňoch izolácie musí osoba nasledujúcich 5 dní na verejnosti nosiť respirátor FFP2 bez výdychového ventilu, ak sa v ostatných 24 hodinách vyskytli príznaky ochorenia, o ukončení izolácie rozhodne lekár
  • karanténa po kontakte s pozitívnou osobou u neočkovaného, alebo očkovaného bez posilňujúcej (tretej alebo booster) dávky viac ako 9 mesiacov od zaočkovania:
    karanténa bude trvať 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín u tejto osoby nevyskytli príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť. Po 5 dňoch karantény musí nasledujúcich 5 dní na verejnosti nosiť respirátor FFP2 bez výdychového ventilu
  • karanténa po kontakte s pozitívnou osobou u očkovaného treťou dávkou, plne očkovaného do deviatich mesiacov od zaočkovania a po prekonaní:
    povinná karanténa sa nebude vzťahovať na osobu, ktorá je plne zaočkovaná a má aplikovanú posilňujúcu dávku a nebude mať príznaky ochorenia. Všeobecný lekár však bude môcť o karanténe rozhodnúť – ak je napríklad úzky kontakt s osobou v spoločnej domácnosti či možné ohrozenie imunodeficitnej osoby na pracovisku kontaktu. Osoba po kontakte s pozitívnym musí nasledujúcich 7 dní nosiť respirátor FFP2 bez výdychového ventilu. Na ukončenie prípadnej karantény nebude potrebný test.
  • Za osobu v úzkom kontakte sa považuje ten, kto bol s pozitívnym bez respirátora a zároveň boli spolu v blízkom fyzickom kontakte. To znamená, že boli spolu vo veľkej blízkosti, vítali sa, boli spolu na menej ako dva metre, dlhšie ako päť minút v interiéri alebo spoločne cestovali v dopravnom prostriedku. Tento čas sa skracuje z 15 na päť minút kontaktu. Úzky kontakt sa počíta dva dni od pozitívneho testu alebo od prvých príznakov.

Poznámka: Na potvrdenie o prekonaní covidu bude naďalej potrebný PCR test, aj keď na potvrdenie o pozitivite postačí aj antigénový test.

Zdroj: Zväz obchodu SR, ÚVZ SR


publikované: 25.01.2022

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia