Aktuality

ZPP jednalo so Slovenskou obchodnou inšpekciou

Ústredná riaditeľka Slovenskej obchodnej inšpekcie, Mgr. RNDr Nadežda Machútová so svojimi spolupracovníkmi rokovala s predsedníčkou Združenia priameho Predaj (ZPP) Luciou Záleskou o aplikácii novej legislatívy na ochranu spotrebiteľa (zákon 102/2014) a jej vplyvu na priamy predaj na Slovensku.

Okrem iného sú dôležitými úlohami ZPP dbať o čistotu podnikateľského prostredia v tomto sektore maloobchodu, dodržiavanie Etického kódexu a ochrana spotrebiteľov. V tomto ohľade môže komunikácia s dozornými orgánmi a najmä SOI zohrať významnú úlohu, ako zdôraznila predsedníčka L. Záleská.

Spolupráca sa SOI tak isto prinesie pozitívny vývoj najmä v boji s tzv. nekalými obchodnými praktikami. Funkcionári ZPP a ich prostredníctvom aj členské firmy sa tak dozvedeli, ako bude nová legislatíva (zákon 102/2014) SOI používaná. Táto výmena informácií medzi ZPP a regulačnými inštitúciami, ku ktorým patrí aj Ministerstvo hospodárstva a ktorá sa už dlhšiu dobu uskutočňuje, prispeje ku skvalitneniu trhového prostredia a rozvoju priameho predaja na Slovensku.


publikované: 02.07.2014

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia