Aktuality

Zlepšenie fungovania jednotného trhu

Európsky parlament bude počas septembra prejednávať správu o ochrane spotrebiteľa (IMCO) na tému "Na ceste k lepšej regulácii jednotného trhu" poslankyne Európskeho parlamentu Anneleen Van Bossuyt z Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa.

Správa je v súlade so stratégiou Komisie pre jednotný trh a bude zverejnená v októbri tohto roku. Zlepšenie fungovania jednotného trhu je obzvlášť dôležité pre podnikanie v rámci EÚ, vrátane priameho predaja a to najmä v oblasti stále existujúcej diskriminácie medzi distribučnými modelmi v niektorých členských štátoch EÚ. Európska asociácia priameho predaja (Seldia) prispieva k tejto stratégii sumarizáciou prekážok vnútorného trhu v oblasti priameho predaja v rôznych členských štátoch EÚ, ako aj spoluprácou s EuroCommerce, asociáciou zastupujúcou maloobchodný a veľkoobchodný predaj v Európe.

Počas septembrového plenárneho zasadnutia sa zástupovia Seldia stretnú s Anneleen Van Bossyut k bližšiemu prejednaniu a výmene názorov na túto tému.


publikované: 14.09.2015

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia