Aktuality

Spoločnosť Mary Kay získala európske ocenenie 2018

Spoločnosť Mary Kay Europe bola ocenená v októbri tohto roka ako "najlepšia spoločnosť roka" počas vyhlásenie cien Astra Awards 2018 pri príležitosti konania konferencie Seldia v belgickom Bruseli.

Európska asociácia priameho predaja Seldia oceňuje spoločnosti priameho predaja, ktoré preukazujú vynikajúce úspechy v oblasti zvyšovania povedomia o spôsobe distribúcie priameho predaja a sociálno-ekonomickom prínose tejto metódy a tiež spĺňajú záväzok vytvárať najlepšie produkty v odbore.

Viac na: www.seldia.eu


publikované: 30.11.2018

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia