Priamy predaj

Výhody priameho predaja

Výhody pre zákazníkov

 • osobný kontakt so známou osobou predajca
 • poradenstvo
 • kompletný servis
 • dôkladné zoznámenie sa s výrobkom či službou – všestranné predvedenie a vyskúšanie výrobku
 • doručenie výrobku na miesto určenia
 • poskytovanie aktuálnych informácií o novinkách apod.
 • poskytnutie záručných podmienok a možnosť tovar vrátiť bez finančných strát
 • vysoká úroveň štandardov ochrany spotrebiteľa a dodržovanie povinností vychádzajúcich z Etického kódexu a stanov ZPP

Väčšina spoločností pôsobiacich v priamom predaji si svoje výrobky samy vyvíjajú, vyrábajú a distribuujú. Spoločnosti tak majú plnú kontrolu nad ich úžitkovými vlastnosťami a kvalitou. To im umožňuje poskytovať veľmi príťažlivé záručné podmienky a v prípade nespokojnosti zákazníka možnosť tovar vrátiť bez finančných strát.

Výhody pre priamych predajcov

 • nízke vstupné investície
 • odmena je priamo závislá na vlastnej výkonnosti
 • činnosť je možné prevádzkovať ako vedľajšiu pracovnú činnosť
 • časová flexibilita podnikania – prispôsobenie časového harmonogramu podľa vlastných možností
 • odborné vzdelávania a školenia ponúknuté zo strany členskej spoločnosti na profesionálnej úrovni
 • široká škála vysoko kvalitných produktov
 • sociálny kontakt a osobné uznanie

Ak nie je medzi kupujúcim a predávajúcim dôvera, nemôže vzniknúť priamy obchod. Priamy predajca veľmi dobre pozná ponúkané výrobky, podniká v súlade s platnou legislatívou i Etickým kódexom ZPP a poskytuje osobné služby. Preto je nákup od priameho predajcu bezpečný, pohodlný i časovo úsporný. Naviac má zákazník istotu, že ponúkané produkty sú vysoko kvalitné.

Spoločnosti združené v ZPP sú zárukou seriózneho a etického jednania, ktoré je v súlade s legislatívou i Etickým kódexom ZPP.

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia