Aktuality

Aktualizácia mapy rizikovosti okresov od 7. júna 2021

Aktualizácia rizikovosti okresov pre opatrenia v rámci Covid-automatu bola schválená Uznesením vlády SR č. 310 z 2. júna 2021. Rozdelenie okresov do jednotlivých stupňov je účinné od 7. júna 2021 s tým, že pri hodnotení „farieb“ okresov nastala zmena, zaradením 2 okresov (Okres Šaľa a okres Turčianske Teplice) do zelenej farby, ktorá znázorňuje stupeň „monitoring“.

Nadväzne na informácie zo 14. mája 2021 a zo 17. mája 2021 vo veci opatrení ÚVZ SR v jednotlivých stupňoch podľa okresov, dopĺňame informáciu o špecifické opatrenia pre okresy zaradené do zelenej farby (monitoring) nasledovne:

 • ► Prekrytie horných dýchacích ciest:
  • v interiéri (vrátane prevádzok) – namiesto respirátora stačí rúško, šatka či šál
  • v exteriéri – prekrytie horných dýchacích ciest nie je povinné, okrem hromadných podujatí, na ktorých prekrytie horných dýchacích ciest musí byť (respirátor, rúško, šatka alebo šál)
 • ► Hromadné podujatia:
  • Schôdze zo zákona (ZD, ČS, predstavenstvá, schôdze kontrolných orgánov), môžu aj naďalej uskutočňovať bez obmedzenia počtu osôb, avšak za predpokladu dodržiavania hygienických opatrení, vrátane prekrytia horných dýchacích ciest rúškom, šatkou, či šálom (nemusí byť respirátor)
  • Ostatné hromadné podujatia (napr. schôdze členských základní), sa môžu uskutočňovať len s obmedzením počtu osôb
   • v interiéri – na sedenie môže byť zaplnených najviac 75% kapacity , maximálne do 500 osôb
   • na státie – najviac 50% kapacity maximálne do 500 osôb
   • v exteriéri – pri sedení môže byť zaplnených najviac 75% kapacity, maximálne do 1000 osôb
   • na státie – najviac 50% kapacity, maximálne do 1000 osôb
 • ► Obchodné domy a prevádzky:
  → R u š í s a:
  • obmedzenie počtu zákazníkov - jeden zákazník na 15 m2 v obchodných domoch aj v prevádzkach
  • uzatvorenie detských kútikov a sedacích sekcií v obchodných domoch;
  • gastroprevádzky môžu byť otvorené s možnosťou vstupu zákazníkov do ich priestorov, za predpokladu dodržania podmienok, uvedených v § 10 ods. 5 Vyhlášky ÚVZ č. 207/2021 V.v.

→ Ostatné opatrenia (povinná hygiena na vstupe, 2-metrové rozostupy, prekrytie horných dýchacích ciest, zákaz konzumácie pokrmov a nápojov v priestoroch obchodného domu, okrem gastroprevádzok) zostávajú zachované).

Aktualizácia mapy rizikovosti okresov od 7. júna 2021.pdf

Informáciu vypracovala Legislatívno-právna sekcia ZO SR.

Zdroj: Zväz obchodu SR


publikované: 06.06.2021

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia